Václav Polívka

Cink

Václav Polívka se cinku věnuje od roku 1996 – nejprve jako člen souboru Karmína, později i jako člen příležitostných komorních sdružení – soubor cinků vytvořený během kurzu na Týnské škole (1997), účast na projektu barokní opery pořádaný holandskou společností Pellegrina (1998), kapela Jagabab (od r. 2002), účast na provedení Monteverdiho Mariánských nešpor v Rajnochovicích (2005), Vivaldiho Gloria s Pražskými Pěvci a české renesanční hudby se souborem Polyfonion.

K ovládnutí tohoto nástroje mu pomohlo jednak studium trubky na LŠU Vrané nad Vltavou (1984 – 1986 Zdeněk Zahálka), dále kurzy cinku (Ken Bache, Emmanuel Mure, Judith Pacquier, Gebhard David) a soukromé lekce u Thomase Friedländera v Drážďanech. Na repertoáru má kromě zmíněného C. Monteverdiho Vespers skladby renesance a baroka, nabídnout může i mprovizaci na zadané téma pro různé příležitosti a prostředí a komorní hru.