Václav Polívka

Orchestr se sborem a sólovými nástroji

Tyto skladby byly provedeny Černošickou komorní filharmonií a Pražskými pěvci, nastudovat lze jakékoli další.

 

Sbor a orchestr

J.S. Bach: Mše h moll, Vánoční oratorium, Janovy pašije

B. Britten: Kominíček

A. Dvořák: Mše D dur Lužanská, Stabat Mater

G.F. Händel: Mesiáš

J. Haydn: Missa in tempore belli

L. Janáček: Na Soláni Čarták, Věčné Evangelium

K. Loos: Opera o komínku

B. Martinů: Mikeš z hor, Otvírání studánek

W.A. Mozart: Missa brevis D dur, Mše C dur Korunovační, Requiem

J.J. Ryba: Česká mše vánoční

B. Smetana: Píseň česká

A. Schnittke: Requiem

V.J. Tomášek: Requiem vocale

M. Troup: Andělé Kratochvíle

G. Verdi: Requiem

A. Vivaldi: Beatus vir, Gloria, Judita

J.D. Zelenka: Gloria

 

Sólový nástroj s orchestrem

J.S. Bach: Koncerty E dur pro housle, d moll pro dvoje housle, pro housle a hoboj, pro klavír, housle a flétnu, Air

M. Bruch: Koncert g moll pro housle

C. Debussy: Tance pro harfu

A. Dvořák: Mazurek, Romance

G.F. Händel: Koncert B dur pro harfu

W.A. Mozart: Koncert C dur pro flétnu a harfu, Koncertantní symfonie Es dur pro housle a violu

J. Pelikán: Koncert pro flétnu, Koncert pro violoncello

E. Schulhoff: Koncert pro flétnu a klavír

A. Vivaldi: Koncert a moll pro housle, Čtvero ročních období, Koncert D dur pro harfu

 

Orchestr

J.Suk: Meditace na Svatováclavský chorál