Václav Polívka

Sólové housle, s orchestrem a s pěveckým sborem

Sólové housle

 

J.S.Bach: Sonáty a partity

V.Hálek: Houby

R.Kreutzer: 42 Etud

J.Marin: Fantazie

N.Paganini: 24 Capriccií

V. Pichl: 6 Fug

S. Prokofjev: Sonáta D dur

H. Wieniawski: 10 Capriccií

R.Zika: 6 Capriccií

 

Improvizace na zadané téma, pro různé příležitosti a prostředí

 

Housle s orchestrem

 

J.S. Bach: Koncert E dur, a moll, dvojkoncert d moll pro dvoje housle, dvojkoncert d moll pro housle a hoboj

J. Brahms: Koncert D dur

M. Bruch: Koncert g moll

E. Lalo: Španělská symfonie

F. Mendelssohn-Bartholdy: Koncert e moll

W.A. Mozart: Koncert D dur, G dur, A dur, Koncertantní symfonie pro housle a violu Es dur

S. Prokofjev: Koncert g moll

P. Sarasate: Cikánské melodie

A. Vivaldi: Čtvero ročních dob

 

Housle (viola) s pěveckým sborem

 

L. Janáček: Říkadla

Z. Lukáš: Jaro se otvírá, Pocta tvůrcům

B. Martinů: Mikeš z hor, Otvírání studánek

T. Pálka: Cherubínská píseň

M. Slavický: Media vita