Václav Polívka

Viola d’amore

J.S. Bach: Janovy pašije

A. Vivaldi: Judita

Improvizace na zadané téma, pro různé příležitosti a prostředí, komorní hra