Václav Polívka

Viola

J.S.Bach: Sonáty a partity

V.Hálek: Houby

L. Janáček: Říkadla

R.Kreutzer: 42 Etud

J.Marin: Fantazie

W.A. Mozart: Koncertantní symfonie pro housle a violu

N.Paganini: 24 Capriccií

V. Pichl: 6 Fug

S. Prokofjev: Sonáta D dur

M. Slavický: Media vita pro soprán a violu

H. Wieniawski: 10 Capriccií

R.Zika: 6 Capriccií

 

Improvizace na zadané téma, pro různé příležitosti a prostředí, komorní hra