Václav Polívka

Letecký výcvik

základní výcvik pilota kluzáků – plachtaře

…zahrnuje teoretickou přípravu a praktický pilotní výcvik. Je zakončen teoretickou a praktickou pilotní zkouškou. Vycvičený pilot může pak rozvíjet své dovednosti při létání v termice, na svahu, ve vlně a na dlouhých tratích. Cílem je dosahování stále vyšší rychlosti, vzdálenosti a dostoupání co největších výšek.
Rozsah osnovy je určen pro frekventanty, kteří nemají zkušenost s praktickým létáním a je rozsáhlejší než minima požadovaná ÚCL (úřad civilního letectví) a osnovou AK-PL.

Během výcviku absolvuje pilotní žák teoretickou přípravu v rozsahu 40-ti hodin, z toho minimálně 20 hodin před zahájením praktického výcviku v létání. Před každou úlohou v  posloupnosti dle osnovy instruktor žáka teoreticky připraví na letové cvičení v průběhu pozemní přípravy, které nejsou před létáním zahrnuty do 40-ti hodin základní teorie. Na závěr letového dne vyhodnotí instruktor se žákem výsledky v poletovém rozboru. Žák eviduje své doby letů a hodnocení v pracovní knížce žáka i v zápisníku letů.
Výše uvedený způsob výcviku je na základě zkušeností leteckých škol doporučeným průměrem a jemu odpovídá kalkulace nákladů – ceny základního výcviku. Jestliže se pilotnímu žákovi během uvedeného rozsahu nepodaří osvojit si některé požadované dovednosti, instruktor navrhne absolvování dodatečných letů v daném cvičení. Tyto lety již klient hradí nad rámec základní ceny dle platného ceníku letových hodin. Při uhrazeném kurzovném však naplatí instruktora.

Převzato z http://www.gac-ramert.eu/zakladni-vycvik-pilota-kluzaku.html, kde také najdete rozsah a ceník výcviku